• Deelname vanaf 18 jaar
 • Wij beschermen jouw gegevens
 • Volgens de regels van het kansspelbeleid
 • Deelname vanaf 18 jaar
 • Wij beschermen jouw gegevens
 • Volgens de regels van het kansspelbeleid

Privacy Voorwaarden - Stichting Matchis

Privacystatement

Privacy is belangrijk. Stichting Matchis gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens waarover wij beschikken. In deze privacyverklaring wordt in het kort beschreven hoe wij persoonsgegevens verwerken, met welk doel en op welke wijze.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Onder persoonsgegevens zijn onder meer begrepen naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum, bankrekeningnummer, IP-adres en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt. Persoonsgegevens kunnen ook automatisch aan ons worden doorgegeven door het bezoeken van de website (bijvoorbeeld door het bijhouden van bezoekgegevens).

Privacybeleid

Stichting Matchis verwerkt, beheert en beveiligt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en (inter)nationale wetgeving aan ons stelt.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Administreren en uitvoeren van uw deelname aan de loterij, bijv. het toezenden van loten, het uitkeren van gewonnen prijzen en het incasseren van de inleg;
 2. Het behandelen van klachten of informatieverzoeken;
 3. Voor het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens over het gebruik van de website);

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met Stichting Matchis.

Bewaartermijn

Stichting Matchis bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de hiervoor genoemde doeleinde.

Plaats van verwerking en beveiliging

Stichting Matchis verwerkt uw persoonsgegevens binnen de EU/EER. Stichting Matchis heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan.

Derden

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat Stichting Matchis daarbij een gerechtvaardigd belang heeft.

Gebruik van cookies

De website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door een website op uw apparaat (bijvoorbeeld: pc, tablet of smartphone) worden geplaatst. De website gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Functionele cookies

Op basis van de gerechtvaardigde belangen van Stichting Matchis wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Voor het gebruik van functionele cookies is geen toestemming vereist.

Analytische cookies

Op basis van de gerechtvaardigde belangen van Stichting Matchis wordt gebruik gemaakt van analytische cookies. De website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die statistieken over websitebezoek bijhoudt (bijvoorbeeld: bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen). Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Matchis heeft hier geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen u naar het privacybeleid van Google en van Google Analytics. Voor het gebruik van analytische cookies is geen toestemming vereist.

Uw rechten

Voor zover wet- en regelgeving dit niet beperken, hebt u het recht:

 • op inzage in de persoonsgegevens die van u worden verwerkt;
 • op correctie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens, tenzij op grond van een wettelijke of contractuele verplichting het bewaren van uw persoonsgegevens nodig is;
 • om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • op gegevensoverdracht;
 • om uw toestemming in te trekken;
 • om een klacht in te dienen bij Stichting Matchis of de toezichthoudende instanties.

U kunt uw verzoek richten aan:
Stichting Matchis
noreply@matchisloterij.nl

Wijzigen van het privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. De laatste versie is te vinden op matchisloterij.nl